kirkens årshjul

Kirkeåret

Nå har du muligheten til å visualisere hele kirkeåret i en sirkulær oversikt med de liturgiske fargene. Vårt årshjul er interaktiv, som betyr at du har muligheten til å fylle inn hver aktivitet eller preken med notater, dokumenter osv.

Vedlegg prekenen til kirkeåret

I en Plandisc har du muligheten til å vedlegge filer, f.eks. prekenen eller invitasjonen til søndagsskolen.

Hvordan kommunisere kirkeåret

Et kirkeår fra Plandisc er interaktiv og kan integreres på en nettside. Dette betyr at besøkende på kirkens nettside kan trykke og navigere interaktivt i Plandiscen og åpne vedlegg.

Unik oversikt over kirkens aktiviteter

Med et årshjul fra Plandisc kan du få en oversikt over alle aktivitene til kirken. Du kan designe Plandiscen med flere ringer, der hver ring illustrerer en hovedaktivitet, f.eks. søndagsskolen, bibelgrupper, konserter osv.

Maler for kirker

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Plandisc users norway