Med et årshjul fra Plandisc får du:

Et årshjul til strategisk planlægning i fx. ledergruppen, bestyrelsen eller foreningen - samt en række skabeloner til et årshjul
Overview

A Planning Cycle from Plandisc will give you an overall view of the annual activities of the company

Publish your Plan

You can add your Planning cycle from PLANDISC to your Intranet, homepage, etc.

Template

Here you will find a template for a Planning Cycle or you can create your own Planning cycle.

Attach files

You can attach files, Excel, Word etc. to your Planning Cycle from PLANDISC

om Plandisc

Med en årsplan fra Plandisc får du et værktøj til at skabe bedre overblik. Her finder du ligeledes en skabelon til ethvert formål.
Med en årsplan fra Plandisc kan du få inspiration til at skabe bedre overblik

Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for en del af organisationen, fx Bestyrelsen eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en afgrænset funktion i organisationen, fx budget- og økonomistyringsfunktionen.

Årshjulet rummer de væsentligste aktiviteter og hovedtemaer indenfor de enkelte områder. Der kan således beskrives en række årshjul, som i en vis grad griber ind i hinanden og er afhængige af hinanden.

Mange organisationer efterspørger erfa på tværs i organisationen. Det at kende hinandens års cyklus er en simple måde at udveksle erfa og finde inspiration på.

Vi anbefaler derfor at få udarbejdet årshjul på de områder, hvor der er en form for cyklisk aktivitet og derved med til at sikre sammenhæng med øvrige forhold i organisationen. Opbygning af årsplanen kan tage udgangspunkt i en af vores mange skabeloner.
Du finder vores skabeloner til dit årshjul, når du er logget ind.

  • Planlægning
  • Skabelon
  • Vedhæft filer
  • Overblik

NEWS