13. oktober 2017

HR Årshjul

HR-området er ofte præget af mange cykliske aktiviteter

Mange HR afdelinger laver årlige planer for organisationens HR aktiviteter. Dette overblik giver mulighed for at planlægge smartere og derved udnytte synenergier. Dette medvirker til at HR aktiviteterne ikke “forstyrre” den daglige drift men derimod inkorporeres i organisationens respektive kerneopgaver.

Hvilke HR aktiviteter kan et årshjul indeholde ? Nedenfor er blot nogle eksempler

  • Personalemøder med de respektive afdelinger
  • Ledermøde
  • Strategiperioder/sprint
  • APV
  • Kursus aktiviteter
  • MUS – medarbejderudviklingssamtaler
  • LUS – Lederudviklingssamtaler
  • Medarbejderundersøgelser – trivsel målinger
mand_ved_com

Prøv plandisc i dag. Gratis tilmelding

Er du klar til en plan med udvikling og fremskridt ? Tilmeld dig gratis i dag, uden brug af kreditkort.

Synliggør årplanen

I mange organisationer vægter man højt  gennemsnitlighed og har et ønske om et kommunikationsniveau. Spørgsmålet er så, hvordan får man kommunikeret planen på en nem måde, således den er lettilgængelig for hele organisationen.

Med en årsplan i plandisc har du mulighed for at embedde årsplanen på virksomhedens intranet/sharepoint-site eller blot sende url-adresse rundt til de relevante personer. Til højre og nedenfor kan du se, hvordan en embedded plandisc kan se ud – og virker interaktivt.  

Hver ring i årshjulet har sin egen funksion.

Et årshjul i plandisc værktøjet giver mulighed for at tilføje flere ringe til samme årshjul. Det betyder, at man kan definere hver ring. For eksempel kan en ring definere MUS og LUS-samtaler. En anden ring kan definere strategiperioder og en tredje ring kan definere personalekurser. Muligheden for at definere hver ring giver et enestående overblik på årscyklussen.

Vedhæft dokumenter til årshjulet

Med et årshjul i plandisc kan man vedhæfte dokumenter; word, pdf, excel osv. Derved kan HR divisionen samtidig vedhæfte forretningsgange til den enkelte aktivitet. Det kunne være MUS-spørgeskemaet. Eller man kan vælge at vedhæfte dagsordener, referater, status målinger eller en helt tredje ting. Det giver HR divisionen mulighed for at samle al informasion, som vedrører årssyklusen et sted. Igen en god mulighed for at øge gennemsigtigheden og øge kommunikationsniveau i organisationen.

Bemærk cellerne i årshjulet er interaktive  og du kan dobbeltklikke på dem