23. september 2015

Var används en årscykel?

En årscykel kan beskriva årets arbetsuppgifter för en del av en organisation, skola, styrelse eller ledningsgrupp.

Med denna årscykel är det möjligt att varje funktion i organisationen får sin egen “ring” i årscykeln, t.ex. ledningsgruppen, finanskommittén etc.

Årscykeln

Årscykeln kommer därmed att innehålla de mest väsentliga aktiviteterna i en organisation och skapar således en bra överblick för berörda parter. Resten av organisationen kan också ha stor nytta av att känna till respektive årsplaner – vilket är möjligt med denna årscykel om man väljer att dela den.

Årscykeln ger samtidigt en insikt i när och hur olika arbetsuppgifter berör varandra och därmed kan man se till att utnyttja synergierna i en organisation.

Många organisationer efterfrågar erfarenheter på tvärs inom organisationen. Att känna till varandras årscykel är ett enkelt sätt att utbyta erfarenheter och få inspiration på.

Vi rekommenderar därför att få utarbetat en årscykel på de områden där det finns en form av cyklisk aktivitet och därmed medverka till att säkra ett sammanhang med övriga förhållanden i organisationen.

circular planning

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg ? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.