9. september 2015

Hvor brukes et årshjul ?

Et årshjul kan beskrive årets oppgaver for en del av en organisasjon, skole, styre eller ledergruppe.

Med dette årshjulet er det mulig at hver funksjon i organisasjonen får sin egen ”ring” i årshjulet. for eksempel ledergruppen, økonomiutvalget etc.

Vesentligste aktiviteter i en organisasjon

Årshjulet kommer derved til at romme de vesentligste aktiviteter i en organisasjon og skaper således et bra overblikk for alle i organisasjonen. Men resten av organisasjonen kan have stor verdi i å kjenne andres årsplaner – hvilket er mulig med dette årshjulet, hvis man velger å dele årshjulet.

Samtidig gir årshjulet et indblikk i, når og hvordan enkelte aktiviteter griper inn i hverandre og man kan dermed sikre å utnytte synergiene i en organisasjon.

Mange organisasjoner efterspør erfaringer på tvers i organisasjonen. Det at kjenne hverandre års syklus er en enkel måte å utveksle erfaring og finne inspirasjon.

Sikre sammenheng

Vi anbefaler derfor å få utarbeidet årshjul på de områder, hvor der er en form for syklisk aktivitet og derved med til at sikre sammenheng med øvrige forhold i organisasjonen.

circular planning

Prøv plandisc i dag. Gratis registrering

Er du klar for en plan for utvikling og fremgang? Registrer deg gratis i dag, uten å bruke kredittkort.