Få en komplett planleggingsløsning med Microsoft Planner og årshjulet

Få en komplett planleggingsløsning med Microsoft Planner og årshjulet

To verktøyer - En komplett planleggingsløsning

Få en komplett planleggingsløsning med Microsoft Planner og årshjulet

To verktøyer - En komplett planleggingsløsning

Zoom inn og ut på fremtidsplanene

Mens årshjulet gir full oversikt over fremtidige oppgaver, er Planner et flott verktøy til å administrere prosjektenes deloppgaver. Når de to systemene er koblet sammen, får man derved en fullstendig planleggingsløsning.

Microsoft Planner årshjul

En av mange muligheter i årshjulet

I tillegg til at årshjulet kan synkroniseres med dine Planner boards, er det også mulig å se planene dine fra Microsoft Outlook i årshjulet. Her blir det også lagt vekt på at din daglige planlegging kan sees i lys av årsplanen.

Microsoft Planner

Find skabeloner til årshjul. ikon

Skap den nødvendige strukturen og gjennomsiktigheten … uten problemer.

sharing

Delegering av oppgaver har aldri vært enklere.

Prøv årshjulet gratis i 14 dage. Plandisc ikon

Skap forbindelse mellom overordnet retning og hverdagsoppgaver.

Kom i gang med Microsoft Planner og årshjulet

Slik kommer du i gang

  • Logg på Plandisc med din Microsoft-pålogging
  • Du har Microsoft Planner i Office-pakken
  • Office 365-administratoren din må gi tilgang til Plandisc
  • Gjør en aktivitet i årshjulet til et Planner-prosjekt

Etter prøveperioden kan du kjøpe tilgang til Microsoft-funksjoner

5 grunner til å komme i gang

  • Enkel tilgang til planer på tvers av avdelinger
  • Brukere av årshjulet forteller at de sparer tid
  • Ledere har stadig større behov for transparens
  • Delegering av oppgaver har aldri vært enklere
  • Skap samsvar mellom hverdagsoppgaver og overordnet strategi

Kunde-case: Løgismoses oversikt over markedsføringsinitiativer

Kunde-case: Stefanshjemmets oversikt over den daglige driften

Maler

årshjul_skabelon

Lærerkalender

Denne malen er for lærere som underviser på mer enn et trinn. Årshjulet har tre ringer: Skoleaktiviteter, 8. klasse og 9. klasse.

årshjul

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

årshjul

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

årshjul_skabelon

Lærerkalender

Denne malen er for lærere som underviser på mer enn et trinn. Årshjulet har tre ringer: Skoleaktiviteter, 8. klasse og 9. klasse.

årshjul

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

årshjul

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

Norske Plandisc brukere