23. september 2015

Årscykel i styrelsen

Styrelsearbetet varar typiskt i ett år och berör många aktörer. Därför är det viktigt att alla aktörer löpande kan följa styrelsearbetet i en årsplan.
Eftersom en styrelse oftast inte arbetar dagligt i företaget krävs effektiva digitala lösningar som gör det lätt att organisera styrelsearbetet samt att säkra att arbetsfördelningen är synlig för de involverade.

Årscykeln gör det möjligt för styrelsen att logga in för att se planerade aktiviteter samt uppdatera anteckningar för varje aktivitet.

Flera nivåer i samma årscykel

I en strategiprocess är det särdeles viktigt att det görs en årscykel så att alla aktörerna känner till planen och deadlines. Med denna årscykel har styrelsen möjlighet att arbeta med flera nivåer i samma årscykel. Det betyder att t.ex. direktörens, styrelsens och en styrelsekommittés årsplan kan integreras i en och samma årscykel. Det gör det lätt att få en överblick samt för styrelseordföranden att företa uppföljning.

board-meeting

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg ? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.