23. september 2015

Om oss

Historia
Plandisc etablerades i 2012, den gången under namnen årshjulet och skoleaaret.dk. På projektet var från början två man, varav den ena var utvecklare.

Från början har syftet varit att etablera en interaktiv årscykel eller som har ett speciellt fokus på det visuella uttrycket.  Även om vi har tillfört många nys features och funktioner till vårt Plandisc-verktyg, så är syftet intakt: Vi vill leverera ett visuellt och läckert planeringsverktyg som ger användaren en bra överblick och som skiljer sig från andra planeringsverktyg genom att presentera en cykel cirkulärt.

Startperioden från 2012 till 2013 hade fokus på själva verktyget och design därav.  I 2013 påskyndades processen när ännu en utvecklare kom ombord och i slutet av 2014 var Plandisc klara med en produkt som kunde lanseras för externa användare.

Plandiscs hemsida är idag översatt till 8 språk och själva verktyget har översatts till 8 språk. På så sätt har Plandisc en bra plattform för att komma in på nya marknader.

Plandisc Aps
I oktober 2015 blev Plandisc lagt in i ett sällskap: Plandisc Aps står nu för all aktivitet omkring driften av softwaren Plandisc.

Plandisc idag.
Plandisc har idag en dansk avdelning, där det sitter professionella utvecklare med stor erfarenhet inom programmering av online verktyg, en försäljningsavdelning och en supportenhet som försöker vara i tät kontakt med våra användare.

I Norge har Plandisc en försäljningsavdelning som sköter marknadsföring och support på den norska marknaden.

Användaren i centrum.
Förutom att vilja göra ett visuellt och hanterbart verktyg har vi också ett mål om att låta utvecklingen av Plandisc överlåtas till Plandiscs användare. Sedan mars 2015 har vi uppfyllt mer än 100 av användarnas önskemål och vår utvecklingslista och prioriteringen av denna grundar sig endast på vad användarna önskar. Det vill vi fortsätta med!  Feedback från användare är vår viktigaste riktning på, vart Plandisc ska utvecklas.

Användare i många branscher
Med tusentals användare i Norden levererar vi planeringsverktyg till många olika branscher som inkluderar kommuner, skolor, universitet, kyrkor, förlag, energisektorn och många fler.

Våra användare säger:
Våra användare säger att det är avgörande att Plandisc fungerar ihop med deras existerande system, där alla som ska ha tillgång till cykeln lätt har tillgång till den.

Det har vi uppfyllt med hjälp av embed-funktioner som lätt får vår cykel in på intranät eller webbsida. Ett fokus som vi fortsatt kommer att utveckla.

Plandisc önskar att hjälpa dig med planeringen. Lycka till.

Morten Mellergaard
CEO och Founder Plandisc

morten@plandisc.com

logo_tekst_hojre_side

Du är välkommen att kontakta oss!

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg? Så prova vår årliga verksamhetsplanen!