Föräldraengagemang är underskattat

Forskning indikerar, att en bra inlärningsmiljö i hemmet har avgörande betydelse för barnets utveckling och inlärning i skolan

En bra inlärningsmiljö i hemmet före skolan har stor betydelse för barnets pedagogiska utveckling. Här talar vi om den sociala och kognitiva utvecklingen.

Viktigt att läsa högt för barn

Föräldrarnas engagemang hemma har en betydande positiv effekt på barnets utveckling. Användandet av böcker i hemmet har betydelse för barns och ungas läsfärdigheter i skolan. Forskning visar att skolbarn från hem där föräldrarna saknar utbildning kan uppnå samma läsfärdigheter och nästan samma läsresultat som unga från hem där en av föräldrarna har en längre utbildning. Detta indikerar att lärare eller förskollärare med fördel kan arbeta aktivt med föräldraengagemang – och speciellt i grundskolan. Det finns, som vi vet, många vägar till ett bra och konstruktivt föräldraengagemang.

Stigande användning av vår årsplan i skolor

Hos Plandisc kan vi se att fler och fler skolor använder vår årsplan som ett verktyg till just att engagera föräldrarna. Med en årsplan hos Plandisc kan du lätt och enkelt synliggöra skolårets aktiviteter och inlärningsmål – och varje ring i årscykeln kan ha sitt eget tema. Du har t.o.m. möjlighet att bifoga dokument, filer, presentation.
Årsplanen från Plandisc kan lätt delas på föräldraintra eller en annan sida så att den kan läsas av alla. Alltså ett bra, kommunikativt sätt att börja föräldraengagemanget på. Föräldrarna kan således se alla teman under skolåret och därmed lättare delta aktivt i form av engagemang i hemmet. I Plandiscverktyget bygger du själv upp din årsplan utifrån ditt eget behov, vilket gör verktyget mycket flexibelt. Vi har gjort en rad mallar som du kan välja att ta utgångspunkt i eller låta dig inspireras av. Flera skolor har sina egna mallar som varje lärare kopierar och integrerar i sin egen undervisningsplan.

Årsplan för den dagliga skolledningen

Att driva en skola ställer stora krav på skolledningen, som ska bestämma riktning och arbeta målinriktat med den pedagogiska utvecklingen.
En årsplan eller årscykel kan vara ett viktigt redskap för skolledningen för att kommunicera riktning och inkludering bland lärarna och aktörer omkring skolan.
Med en synlig och operationell årsplan kan skolans rektor tydliggöra mål och deadline under ett skolår. Här är en årscykel från Plandisc ett perfekt verktyg. Plandiscs årscykel är inte en fast mall utan en dynamisk årscykel som skolans rektor bygger upp efter sina behov. Årscykeln kan ha många ringar som kan färgläggas i olika färger. Det är även möjligt att bifoga filer, Worddokument eller annat i årscykeln.
Årscykeln kan delas på skolintra så att alla har tillgång till att se årscykeln och hålla sig uppdaterade. Skolans rektor har samtidigt möjlighet att ge redigeringstillgång till lärarna eller utvalda lärare.