Finns det mallar till en årsplan ?

JA – det finns många mallar.

Hos Plandisc hittar du många olika årsplaner och de är alla cirkulära, vilket ger en bättre överblick. Årsplaner är ett av lärarens planeringsverktyg och ett verktyg som kan användas i skolan i dialogen med kollegor, föräldrar och inte minst elever. Många årsplaner är ofta statiska och låsta eftersom de kanske är gjorda i Excel eller PowerPoint.
Det gör det svårare att ajourföra årsplanen när det ofta endast är den person som gjorde planen som kan göra dessa rättelser eller uppdateringar i årsplanen. Med en årsplan från Plandisc har du möjlighet att ta med flera aktörer t.ex. kollegor i skolan, föräldrastyrelsen, skolstyrelsen eller t.ex. kollegor från andra avdelningar, så att de kan rätta, lägga till eller radera i planen.

Dela och bifoga dokument i årsplanen

När du skapar årsplanen kan du välja vem du önskar att dela årsplanen med och kan samtidigt lägga ut vår cirkulära årsplan på ert eget intranät, skolintra eller hemsida så att alla kan se och följa årsplanen eller plandiscen, som vi kallar den. Du har samtidigt möjlighet att bifoga dokument i form av filer, Excel, Word eller PowerPoint till vår årsplan.
Det kunde vara lektionsplaner, uppgiftsbeskrivningar, prover, tester eller referat. Denna möjlighet gör att våra årsplaner blir dynamiska och mera levande.

Lycka till!