Det digitala årshjul i din idrottsförening

Det digitala årshjul i din idrottsförening

ballerina-2024547_1280

Idrottsföreningar drivs ofta av frivilliga och det kan vara ganska svårt att få tag it. Frivilligarbete har ett stort värde för många föreningar, eftersom frivilliga är en av nyckelfunktionerna i olika föreningar.

I en idrottsförening är det viktigt att kunna styra vilka uppdrag som behöver göras och denna Plandisc kan hjälpa dig.

ballerina-2024547_1280

Idrottsföreningar drivs ofta av frivilliga och det kan vara ganska svårt att få tag it. Frivilligarbete har ett stort värde för många föreningar, eftersom frivilliga är en av nyckelfunktionerna i olika föreningar.

I en idrottsförening är det viktigt att kunna styra vilka uppdrag som behöver göras och denna Plandisc kan hjälpa dig.

Ett dynamiskt årshjul

I en idrottsförening kan dina planer eller uppdrag ofta ändras och därför är det nödvändigt att hitta en dynamisk lösning för din planering.
Det är inte längre nödvändigt att skicka en reviderad version av din Excel-fil varje gång ändringar händer – och hur som helst, ingen vet någonsin vilken fil som är den senaste.

Med Plandisc är ovannämnda inte längre nödvändigt. När förändringar händer i dit dynamiska digitala årshjul är ändringarna tillgängliga för alla.

Alla i idrottsföreningen har en gemensam översikt.

Du kan bädda in dit digitala årshjul på idrottsföreningens webbplats. På så sätt kan alla snabbt och enkelt få en överblick över när händelserna och aktiviteterna äger rum.

Därmed kan frivilliga också följa vad som händer under hela året.

Använder du Outlook?

Om du använder Outlook i din idrottsförening kan du enkelt överföra möten från dit digitalaårshjul direkt till din privata Outlook-kalender. På så sätt kan du när som helst enkelt få en bild av idrottsföreningens planer.

Ett dynamiskt årshjul

I en idrottsförening kan dina planer eller uppdrag ofta ändras och därför är det nödvändigt att hitta en dynamisk lösning för din planering.
Det är inte längre nödvändigt att skicka en reviderad version av din Excel-fil varje gång ändringar händer – och hur som helst, ingen vet någonsin vilken fil som är den senaste.

Med Plandisc är ovannämnda inte längre nödvändigt. När förändringar händer i dit dynamiska digitala årshjul är ändringarna tillgängliga för alla.

ball-157860_1280

Alla i idrottsföreningen har en gemensam översikt.

Du kan bädda in dit digitala årshjul på idrottsföreningens webbplats. På så sätt kan alla snabbt och enkelt få en överblick över när händelserna och aktiviteterna äger rum.

Därmed kan frivilliga också följa vad som händer under hela året.

Använder du Outlook?

Om du använder Outlook i din idrottsförening kan du enkelt överföra möten från dit digitala årshjul direkt till din privata Outlook-kalender. På så sätt kan du när som helst enkelt få en bild av idrottsföreningens planer.

handball-2

Bifoga filer till planeraren

I det digitala årshjul kan du bifoga filer till de planerade aktiviteterna. Detta kan vara mötesordningar, plan för arbetsuppdelning, scheman för arrangemang och evenemang, telefonlistor etc.

På detta sätt är det enkelt för användare att få tillgång till nödvändig information.

Planera tillsammans

Flera användare kan arbeta i samma digitala planerare. Det innebär att det här verktyget gör det lättare att planera årets aktiviteter tillsammans. Detta kommer att betyda en hel del för frivilliga eftersom de kommer att vara mer involverade i planeringen. Detta kommer också att visa en större entusiasm för frivilligt arbete.

handball-2

Bifoga filer till planeraren

I det digitala årshjul kan du bifoga filer till de planerade aktiviteterna. Detta kan vara mötesordningar, plan för arbetsuppdelning, scheman för arrangemang och evenemang, telefonlistor etc.

På detta sätt är det enkelt för användare att få tillgång till nödvändig information.

Planera tillsammans

Flera användare kan arbeta i samma digitala planerare. Det innebär att det här verktyget gör det lättare att planera årets aktiviteter tillsammans. Detta kommer att betyda en hel del för frivilliga eftersom de kommer att vara mer involverade i planeringen. Detta kommer också att visa en större entusiasm för frivilligt arbete.

Skapa flera aktivitetsringar

I det digitala årshjul kan du lägga till flera ringar beroende på hur många avdelningar, typer av uppdrag eller flera kommittéer det finns i din idrottsförening. På så sätt kan du behålla översikten över alla uppdrag som går över hela avdelningen. Detta gör det också lättare att planera uppdrag tillsammans med andra. Med det här verktyget kommer inga uppdrag att glömmas bort eller förbises.

social-media-2457842_1920
social-media-2457842_1920

Skapa flera aktivitetsringar

I det digitala årshjul kan du lägga till flera ringar beroende på hur många avdelningar, typer av uppdrag eller flera kommittéer det finns i din idrottsförening. På så sätt kan du behålla översikten över alla uppdrag som går över hela avdelningen. Detta gör det också lättare att planera uppdrag tillsammans med andra. Med det här verktyget kommer inga uppdrag att glömmas bort eller förbises.

silhouette-3095150_1280

Använd mallar för att komma igång

Du kan skapa dit eget årshjul beroende på behoven i idrottsföreningen men du kan också välja en av våra olika förgjorda mallar.

silhouette-3095150_1280

Använd mallar för att komma igång

Du kan skapa dit eget årshjul beroende på behoven i idrottsföreningen men du kan också välja en av våra olika förgjorda mallar.

Prova Plandisc gratis i 30 dagar. årshjulet
Prova Plandisc gratis i 30 dagar. årshjulet