Thumbnail-4-nye-feature

4 Nya Plandisc-funktioner: Håll Bättre Koll På Ditt Schema

Överskådlighet och fokus är två väldigt viktiga nyckelord för Plandiscs utvecklare vad gäller vidareutveckling av den digitala årshjulet. När Plandiscs utvecklingsavdelning talar om att förfina produkten har de varit väldigt upptagna med att fokusera på att besvara användarnas behov. De 4 senaste funktionerna har till stor del bidragit till att planeringsverktyget har blivit än mer[...]
thumbnail-gdpr7

GDPR och löpande kontroller

Även om den 25 maj har kommit och gått så är GDPR-processen långt ifrån över. GDPR är en löpande process som fortsätter år efter år. Dataskyddsdirektivet kräver att både små och stora företag och organisationer lever upp till dess dataskyddsregleringar. Företaget kan ha en fördel av att sätt upp ett företagsprotokoll som säkrar hanteringen av personliga[...]
thumbnail-gdpr

Enkel hantering av GDPR-processer med et årshjul

För organisationer räcker det inte med att veta vad som ska göras för att man ska nå upp till och fortsätta leva upp till GDPR-krav. Man måste även skapa en tydlig bild av vem som gör vad och när de ska göra det. Allt bör vara schemalagt på rätt sätt för att se till att[...]
Blog-software-til-samarbejde

Två Viktiga Krav På Digitala Lösningar För Att Öka Produktivitet

Dessa två krav för den digitala lösningen är avgörande för att uppnå ökad produktivitet I dagens organisationer är det dagliga arbetsflödet allt snabbare och mer hektiskt, och för många organisationer är det en utmaning att uppnå målsättningar gällande produktivitet. Av någon anledning så har det blivit vanligt att fokusera mycket på att förbättra gruppdynamiken och[...]
Overskud-med-effektiv-planlaegning

Spara tid med 5 tips för effektiv planering

Många ställer sig själva den här frågan: "Hur kan jag få bara lite mer tid varje dag så att jag kan få mer gjort?" Detta är inte bara fallet i våra privata liv utan även i form av de strategiska mål som sätts i jobbet. De flesta organisationer anstränger sig för att öka produktiviteten genom[...]
thumbnail

Nyheter: Nu kan du kombinera ditt årshjul med en unik cirkulär kalender

Plandisc-användare har efterfrågat möjligheten att kunna lägga till en extra dimension av en integrerad kalender i sitt digitala årshjul. Nu är den här: Världens första cirkulära kalender som hjälper organisationer och institutioner att få en ännu mer fullständig översikt genom att kombinera årshjulet inklusive alla planerade aktiviteter, med en unik kalender på deras webbplats. I organisationer[...]
Thumbnail-bestyrelsesblog

Hur styrelsen skapar värde med hjälp av Plandisc

Hur ett interaktivt planeringsverktyg kan stödja ledningens värdeskapande En effektiv planering utav styrelsen är en viktig förutsättning för att skapa värde. I detta avseende har fler organisationer upptäckt fördelarna med att använda Plandiscs interaktiva cirkulära plan för att skapa en sammanhängande och samordnad verksamhetsplan. I det här inlägget får du ett antal bra tips för[...]
Thumbnail-Effektiv-Planleagning

Vad är Projektledning

Vad är Projektledning? Projektledning är den löpande ledningen av ett projekt. Syftet med projektledning är att förvalta ekonomi och tid så att projektuppgiften genomförs på bästa och billigaste sätt. Man skiljer ofta mellan projekt och vanliga driftuppgifter. Det som speciellt kännetecknar projektet är att det har en begränsad storlek, en bestämd tidsperiod och med en[...]