Personalavdelningens aktiviteter

Den här mallen skapar en översikt över personalavdelningens olika uppgifter och aktiviteter under året. Eftersom årshjulet för personalavdelningen är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att uppgifterna fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

Färgmall

Det här är en tom mall bestående av fyra ringar med tillhörande rubrikringar. I varje ring finns inlagt en exempelaktivitet. Tanken är att visa hur färg och design kan användas.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

Färgmall

Det här är en tom mall bestående av fyra ringar med tillhörande rubrikringar. I varje ring finns inlagt en exempelaktivitet. Tanken är att visa hur färg och design kan användas.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

aarshjul til organisationer