9. september 2015

Årshjul som marketings plan

En marketingplan skal ikke blot nevne de ting, du gjerne vil oppnå. Den skal også forklare, hvordan og når du vil få de til å skje.

Et årsplan er opplagt å bruke i forhold til de oppgaver, som skal utføres og når. Uten en årsplan kan du alt for let bli fanget i de daglige rutineoppgaver.

Med dette årshjul kan du tilføye flere kategorier/ringe i et og samme hjul. Enhver marketingplan inneholder et utførlig budsjett. Dine forventet utgifter til markedsføring skal selvsagt henge sammen med forventet salg. Du har derfor mulighet for å lage en ring/årshjul som kun omhandler økonomien. Dermed kan du lage en visuell periodisering av dit marketingsbudsjett som er sammenholdt med dine aktiviteter – i et og samme årshjul.

Markedsføringsaktiviteter i forskjellige salgskanaler eller markeder.

Mange marketingsplaner inneholder en differensiert strategi i henhold til, hvilken salgskanal eller markedsplass bedriften agere på.
Med dette årshjul kan man lave en marketingplan, hvor hvert marked har sin egen ring i årshjulet. Dette gir et godt overblikk. Særlig i de organisasjoners, hvor hver markedsplass har sin egen markedsavdeling, vil man oppnå et visuelt overblikk på hvor der er sammenfall – med henblikk på å utnytte synergiene.

Nettopp utveksling av erfaringer og inspirasjon er noe, som alle organisasjoner etterspør. Et årshjul, som er tilgjengelig for alle interessenter i en organisasjon vil nettopp bidra til økt erfaringsutveksling.

coffee-cups

Prøv plandisc i dag. Gratis registrering

Er du klar for en plan for utvikling og fremgang? Registrer deg gratis i dag, uten å bruke kredittkort.