Et Årshjul?

et årushjul?
Et årshjul kan beskrive årets oppgaver for en avdeling i en organisasjon, skole, eller ledelse.
Med dette årshjulet er det mulig at hver avdeling i organisasjonen får sin egen «ring» i årshjulet. F.eks. ledelsen, økonomiavdelingen osv.

Årshjulet

Årshjulet kommer dermed til å inneholde de viktigste aktivitetene i organisasjonen, og skaper dermed et godt overblikk for alle interessenter. Resten av organisasjonen kan også ha nytte av å kjenne til de respektive årsplanene, noe som er mulig med dette årshjulet hvis man velger å dele det.

Samtidig gir årshjulet et innblikk i når og hvordan enkelte aktiviteter påvirker hverandre, og man kan dermed sørge for å utnytte synergiene i organisasjonen.

Mange organisasjoner etterspør erfaring på tvers av organisasjonen. Det å kjenne til hverandres årsplaner er en enkel måte å utveksle erfaring og finne inspirasjon på.

sign-up_animated_new-norsk