Top 5 funkjoner som sikre tett samarbeid

Top 5 funksjoner som sikrer tett samarbeid

Majoriteten av ledelsene i organisasjoner mener at den raske teknologiske utviklingen, er det aspektet som vil ha størst innflytelse på deres virksomheter i nærmeste fremtid. Teknologi har allerede gjort en verden til forskjell når det kommer til å bedre mulighetene for samarbeid. Når vi i Plandisc lytter til tilbakemeldingene vi får fra brukerne våre, er[...]
aarshjul-paa-laerevaerelse norge thumbnail

Årshjulet på lærerrommet

Årshjulet på skolen din Det er viktig for elevenes læring at undervisningen er nøye planlagt, og tilrettelagt etter kompetansemålene. Det er også like viktig at læreren har de beste verktøyene til rådighet, slik at læreren kan lage den beste og mest tilrettelagte planen.   Med et digitalt årshjul kan du og dine kollegaer lettere tilrettelegge[...]
Årshjulet i HR

Årshjulet i HR

Flere og flere HR avdelinger har kartlagt deres HR aktiviteter i et årshjul. Når man planlegger HR aktivitetene for året får man et overblikk, og dermed også muligheten til å planlegge smartere og overholde deadlines.   Overblikket sørger også for at HR aktiviteter ikke forstyrrer den daglige driften, og planlegges slik at virksomheten ikke går[...]
Thumbnail---Plandisc

Et Årshjul?

Et årshjul kan beskrive årets oppgaver for en avdeling i en organisasjon, skole, eller ledelse. Med dette årshjulet er det mulig at hver avdeling i organisasjonen får sin egen «ring» i årshjulet. F.eks. ledelsen, økonomiavdelingen osv. Årshjulet Årshjulet kommer dermed til å inneholde de viktigste aktivitetene i organisasjonen, og skaper dermed et godt overblikk for[...]
Plandisc

Våre maler hjelper deg med å komme i gang med årsplanen din

Når du er Premiumbruker hos Plandisc, vil du ha en rekke forskjellige maler til rådighet. Det finnes mange forskjellige maler, alt avhengig om du leter etter noe som skal brukes på en skole, idrettsforening eller i f.eks. biologifaget. Du vil raskt finne ut at du sparer mye tid ved å velge en av malene våre.[...]