Overblikk på tvers av
ansvarsområder

Overblikk på tvers av
ansvarsområder

foreningens aarshjul

Hvordan mobilisere flere frivillige

For å aktivisere flere frivillige, er det viktig å lage en oversikt over alle aktivitetene som foreningen har. Først når du har en slik oversikt, kan du gå ut og skaffe frivillige til forskjellige oppgaver. Plandiscen gjør deg i stand til å handle mer proaktivt, og unngå paniske løsninger som kommer i siste øyeblikk. I mange foreninger er det ofte bare noen få folk som har en fullstendig oversikt over aktivitetene i foreningen. Det første steget mot å mobilisere flere frivillige, er å kartlegge alle aktivitetene til foreningen i en Plandisc.

Årshjul på tvers av hovedforeningen

Et årshjul fra Plandisc kan bygges opp av forskjellige ringer. Vi ser at flere foreninger bruker Plandisc til å visualisere aktiviteter på tvers av hovedforeningen. Dette blir gjort ved at hver idrett har deres egen ring i Plandiscen. Dette gir full oversikt, og du kan dermed oppdage overlappende aktiviteter og arrangementer under planleggingsfasen.

Vis årshjulet til alle - enkelt

Et årshjul fra Plandisc kan raskt og enkelt integreres på nettsiden deres. Dette betyr at alle kan navigere rundt i Plandiscen, åpne aktiviteter og se vedlegg, som f.eks. arrangementsprogram. Du vil erfare at det er lettere å aktivisere frivillige når du kan vise dem alle aktivitetene som er på gang.

Få foreningen din til å blomstre med Plandisc

Kartlegg alle aktivitetene og hovedoppgavene i foreningen din med et årshjul. Dette er det første steget til å engasjere flere frivillige og idrettsutøvere i foreningen din. En oversikt er det første steget til å invitere og forberede flere frivillige til foreningens oppgaver.

Maler til foreninger

Template

Klubbaktiviteter

Denne malen passer bra til trenere og medlemmer. Årshjulet har fire ringer: lagmøter, aktiviteter, konkurranser og treninger.

Template

Klubbadministrasjon

Denne malen viser områdene som du må holde styr på når du administrerer en forening. Årshjulet har fire ringer: styremøter, aktivitetsplanlegging, vedlikehold og rekruttering av medlemmer.

Template

Klubbledelse

Denne malen illustrerer forskjellige ansvarsområder når du leder en klubb. Årshjulet har fire ringer: administrasjon, økonomi, aktiviteter og styret.

Template

Klubbaktiviteter

Denne malen passer bra til trenere og medlemmer. Årshjulet har fire ringer: lagmøter, aktiviteter, konkurranser og treninger.

Template

Klubbadministrasjon

Denne malen viser områdene som du må holde styr på når du administrerer en forening. Årshjulet har fire ringer: styremøter, aktivitetsplanlegging, vedlikehold og rekruttering av medlemmer.

Template

Klubbledelse

Denne malen illustrerer forskjellige ansvarsområder når du leder en klubb. Årshjulet har fire ringer: administrasjon, økonomi, aktiviteter og styret.

Plandisc users norway