ÅRSHJULET: ET FLEKSIBELT VERKTØY FOR ALLE BRANSJER

Årshjulet gir en komplett oversikt over årets planer, noe som gjør det til et nyttig verktøy for en rekke bransjer. Plandisc er spesielt nyttig for skoler, foreninger, administrative enheter, HR-avdelinger, og mange andre.

users and industries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries