Enkel håndtering av GDPR-prosesser med et årshjul

Simpel-styring-af-GDPR-processer-med-et-digitalt-aarshjul

For organisasjoner er det ikke nok å ha kontroll på hvilke oppgaver som bør utføres for å overholde GDPR nå og i fremtiden. De må også lage en tydelig skisse over hvem som gjør hva og når. Alt bør planlegges riktig for å sørge for at ting blir tatt hånd om.

Vi har samlet en rekke tips til hvordan planleggingen av datahåndtering kan effektiviseres og GDPR-relatert arbeid kan forenkles.

Forskjellige typer GDPR-oppgaver i samme struktur

Først og fremst er det fordelaktig å bruke et planleggingsverktøy som fungerer som en kalender. Til dette er det ideelt med en digital sirkelkalender, siden alle aktivitetene kan struktureres og kategoriseres basert på interesse- og ansvarsområdene.

I det interaktive årshjul kan forskellige typer af opgaver nemt skelnes ved hjælp af aktivitetsringe, som man hurtigt opretter. Eksempelvis kan opgaver, som omhandler behandlingen af kundekartoteker, email-lister og løn få hver deres ring i hjulet. For eksempel får aktiviteter som har med enten håndtering av kundedatabaser, e-postlister eller lønning sin egen ring i strukturen.

Eksempel på et digitalt årshjul
– Forstørr øverst til høyre

Lettvint delegering med et digitalt årshjul

Med en digital sirkelkalender kan den generelle kontrollen over GDPR-prosessene effektiviseres. Blant annet kan dette skje ved å tildele oppgaver til den ansvarlige og ved å sørge for at påminnelsese-poster sendes ut til de involverte før fristen.

Dessuten fungerer løsningen som et ledelsesverktøy, der oppgaver for eksempel kan markeres med en rød eller grønn etikett som indikerer om oppgaven er fullført, haster etc..

I tillegg til dette kan alle de tilhørende beskrivelsene over hvordan oppgavene fullføres festes til hver aktivitet.

Vi hos Plandisc ønsker dere lykke til med å planlegge samsvarsoppgavene deres.

Ansvarsfraskrivelse: Innholdet i denne artikkelen kan ikke anses som juridisk rådgivning og bør bare brukes som informasjon.
Norsk-call-to-action---prov_gratis_banner_blog_stor