2. september 2019

Marketingplan in een planning cyclus

Een marketingplan moet niet enkel de doelen vermelden die u wilt bereiken, maar ook hoe en wanneer u de nodige taken hiervoor wilt uitvoeren.

Het is heel efficiënt om een planning cyclus te gebruiken. Op de planning cyclus kan u zowel de taken invoeren, als het tijdstip waarop ze uitgevoerd moeten worden. Zonder deze overzichtelijke plandisc is het makkelijk uzelf te laten verleiden door uw dagelijkse routine, eerder dan doelgericht te werken.

U kan meerdere categorieën/cirkels toevoegen aan dezelfde cyclus planning. Ieder marketingplan bevat een gedetaileerde voorspelling de verwachte kost van de marketingcampagne tegenover de verwachte aantal verkopen. In dit geval is het mogelijk om een cirkel toe te voegen die enkel die enkel over het financiële aspect gaat. Op deze manier kunt u heel snel de voospelling in beeld brengen – een cirkel voor de activiteiten en een cirkel voor het financiële aspect in de cyclus planning.

Een marketingplan maken in een plandisc

De marketing activiteiten van verschillende verkoopkanalen of markten hebben verschillende marketingplannen. Dit omdat elk kanaal/markt een aangepaste marketingstrategie vereist.

Met deze planning cyclus kunt u een perfect marketingplan maken, waar elke markt zijn eigen cirkel heeft. Vooral in de organisaties waar elke markt zijn eigen marketingafdeling heeft, kan er een duidelijk beeld gevormd worden van waar de acties overlappen – Zo kunt u duidelijk zien waar er voordeel uit de overlapping gehaald kan worden. Veel bedrijven hebben nood aan deze uitwisseling van ervaring, informatie en inspiratie.

Kan du ikke se årshjulet så klik her
Alle belanghebbenden van de organisatie kunnen de plandisc raadplegen. De cyclus planning zal bij gevolg bijdragen aan de uitwisseling van informatie en ervaring. Verder zorgt dit voor een beter dialoog tussen de verschillende afdelingen.

coffee-cups

Probeer Plandisc vandaag. Gratis aanmelding.

Klaar voor een jaarplanning die ook de ontwikkeling en vooruitgang bevat? Meld gratis aan, geen creditcardgegevens vereist.