Organisaation rytmi

Organisaation rytmi

HR planning

Ehkäise siilot organisaatiossasi.

Monissa organisaatioissa HR-osastolla on keskeinen rooli organisaation rytmin visualisoimisessa ja kartoittamisessa ja näin siiloefektin ehkäisemisessä. Tähän työhön Plandiscin interaktiivinen digitaalinen vuosikello on erinomainen työkalu.

Uniikki HR-kalenteri

Vuosikellon avulla visualisoitu HR-kalenteri auttaa HR-osastoa saamaan kattavan kokonaiskuvan vuoden tehtävistä, kokouksista ja määräpäivistä. Kun kalenteri on sirkulaarinen, on mahdolliset päällekkäiset aktiviteetit helppo huomata ja varmistua siitä, että tiimikokoukset ja työmäärä ovat tasaisesti jakautuneet läpi vuoden.

Kommunikaatio on tärkeintä

Työpöydän laatikossa vuosikellosta ei ole mitään hyötyä. Kun eri osastojen vuosikellot kootaan yhteen ja tehdään näkyviksi, luodaan organisaatioon ainutlaatuista läpinäkyvyyttä. Plandiscin vuosikellon voi upottaa esim. Teams-sovellukseen tai intranettiin. Näin organisaation kaikki työntekijät saavat kokonaiskuvan koko organisaation toiminnasta.

Luo synergiaa vuosikellolla

Rakentamalla vuosikellon, jossa on useita renkaita, luot samalla läpinäkyvyyttä ja teet organisaation vuoden rytmin näkyväksi. Tällöin on helppo huomata mahdolliset epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet tai hyvin kiireiset ajanjaksot, jolloin ne pystytään ennakoimaan.

Pohjamallit HR-osastolle

Template

HR-osasto

Tämä pohjamalli kuvaa HR-osaston eri tehtäväalueita. Vuosikellossa on kolme rengasta: kehitys ja työntekijöistä kiinni pitäminen, operationaalinen HR, HR-intra.

Template

HR-aktiviteetit

Tämä pohjamalli kuvaa HR-osaston aktiviteetteja. Vuosikellossa on kaksi rengasta: HR-aktiviteetit ja lomat.

Template

Osastot

Tämä pohjamalli on suunniteltu kuvaamaan kolmen eri osaston aktiviteetteja, kokouksia ja tehtäviä. Vuosikellossa on kolme rengasta: HR, talous, markkinointi.

Template

HR-osasto

Tämä pohjamalli kuvaa HR-osaston eri tehtäväalueita. Vuosikellossa on kolme rengasta: kehitys ja työntekijöistä kiinni pitäminen, operationaalinen HR, HR-intra.

Template

HR-aktiviteetit

Tämä pohjamalli kuvaa HR-osaston aktiviteetteja. Vuosikellossa on kaksi rengasta: HR-aktiviteetit ja lomat.

Template

Osastot

Tämä pohjamalli on suunniteltu kuvaamaan kolmen eri osaston aktiviteetteja, kokouksia ja tehtäviä. Vuosikellossa on kolme rengasta: HR, talous, markkinointi.

users-finsk