HR-osaston vuosikello

HR-osaston vuosikello

Yhä useammat HR-osastot ovat valinneet vuosikellon kuvaamaan vuoden aktiviteettejaan. HR-aktiviteettien vuosikellon muotoon laadittu vuosisuunnitelma antaa osaston toiminnasta hyvän kokonaiskuvan, auttaa pitämään deadlinet ja kaiken kaikkiaan suunnittelemaan tehokkaammin ja joustavammin, jolloin vältytään siltä, että HR-aktiviteetit hankaloittaisivat yrityksen päätehtävän hoitamista ja päivittäistä työtä.

Esimerkkejä vuosikelloon kirjattavista HR-aktiviteeteista:

• eri osastojen henkilökuntakokoukset
• kick-off-kokoukset
• johdon kokoukset
• strategiatoimikunnan kokoukset
• toiminnan tavoitteet
• viranomaisten vaatimien ilmoitusten määräajat
• koulutukset ja kurssit
• pikkujoulut
• työntekijöiden kehityskeskustelut
• johdon kehityskeskustelut
• kokoukset luottamushenkilöiden kanssa
• työtyytyväisyyskyselyt
• palkkaneuvottelut
• työsopimusasiat
• budjetti – FTE

Tee vuosikello näkyväksi

Joissakin organisaatioissa läpinäkyvyyttä pidetään erittäin tärkeänä, jolloin mm. vuoden HR-aktiviteetit halutaan tehdä näkyviksi koko organisaation tasolla. Tällaiset organisaatiot haluavat mielellään julkaista vuosikellonsa esim. organisaation intranetissä, jolloin se on kaikkien nähtävissä. Plandiscin upotustoiminnon avulla se on helppoa ja nopeaa, sillä jokainen Plandiscin vuosikello sisältää iframe-koodin, jolla vuosikellon saa liitettyä kätevästi osaksi organisaation intraa.

Jokaisella vuosikellon renkaalla on oma funktionsa

Plandiscin vuosikelloon voi lisätä useita eri renkaita, joista jokaisen voi määritellä erikseen. Yksi rengas voi kuvata esim. kehityskeskusteluja, toinen koko organisaation läpäiseviä kokouksia, jotka liittyvät HR-aktiviteetteihin jne. Tämä mahdollisuus tekee Plandiscin vuosikellosta erittäin dynaamisen ja joustavan suunnittelutyökalun, joka antaa visuaalisesti tehokkaassa muodossa hyvän kokonaiskuvan koko organisaation vuoden kulusta.

Liitä vuosikelloosi liitetiedostoja

Plandiscin vuosikelloon voi liittää erilaisia tiedostoja: Excel-, Word-, pdf-tiedostoja jne. Näin yksittäisiä aktiviteetteja voi kuvata tarkemmin liitetiedostojen avulla. Relevantteja liitetiedostoja voivat olla esim. esityslistat, referaatit, pöytäkirjat jne. Näin HR-osasto voi koota kaiken relevantin tiedon yhteen ja samaan paikkaan ja lisätä läpinäkyvyyttä entisestään.

Jos et vielä ole testannut Plandiscin vuosikelloa, voit kokeilla sitä ilmaiseksi täällä.