25. maj 2015

Indhold i en årsplan

Årsplanen skal være en arbejdsplan for bestyrelsen/ ledelsen eller afdelingen, som indeholder opgaver og mål, der skal arbejde efter. Typisk er der to kategorier af opgaver, som indgår i bestyrelsens årshjul:

Faste opgaver, som en bestyrelse skal varetage
•Lovmæssige opgaver som årsregnskab, generalforsamling osv.
•Krav til bestyrelsens arbejde som følge af lovgivning, anbefalinger osv.
•Opgaver fastlagt i bestyrelsens forretningsorden
•Løbende information og kontrol i forhold til den løbende drift

Typisk er det ikke et problem for bestyrelserne at fastlægge opgaverne i denne kategori i en års­plan, da det er opgaver, som er meget konkrete og historisk har været varetaget og fastlagt på et fast møde i en længere årrække.

Overordnet opgaver, der bør indgå i årshjulet

I den anden kategori er der overordnet 2 opgaver, der bør indgå i årshjulet:

Årligt planlagte udviklingsopgaver, som skal varetage
•Opgaver med hensyn til målsætning, strategiudvikling osv.
•Særlige opgaver og mål med udgangspunkt i aktuelle forhold

Det er især denne kategori af opgaver og mål, som er vigtige at få fastlagt i årsplanen med henblik på at skabe en sammenhængende og målrettet prioritering af udviklingsopgaver og mål for besty­relsen. Og samtidig er det ofte disse opgaver, der forbigås, hvis bestyrelsen ikke har udarbejdet en årsplan.

Samlet er det vigtigt, at årshjulet indeholder alle årets arbejdsopgaver i bestyrelsen, således at planen bliver så retvisende og realistisk som muligt.

circular planning

Prøv plandisc i dag. Gratis tilmelding

Er du klar til en plan med udvikling og fremskridt ? Tilmeld dig gratis i dag, uden brug af kreditkort.