Årshjul til et skoleår

En årsplan skal medvirke til at skape et overblikk og sikre, at der er en linje og sammenheng i undervisningens innhold og de felles målet for faget. Samtidig skal årsplanen gir underviseren mulighet for at kommunisere innholdet av undervisning til elever, foreldre, kolleger og kanskje ledelsen. Årshjulet eller årsplanen er også med til at synliggjøre behovet for ressurser overfor kolleger og ledelsen og kan være en hjelp i koordineringen av lokale- og ressursbehov på skolen.
Et årshjul eller årsplan kunne bl.a. inneholde følgende elementer:
• Læringsmål for undervisningsforløp
• Ferdighets- og vitensmål
• Delområde av faget
• Kompetansemål
• Evaluering av skoleforløpet

Med vårt årshjul skaper du selv din egen mal. Det betyr at du ikke er låst i et fast skjema, men kan skape ditt eget årshjul eller årsplan utfra dine behov og ønsker.