thumbnail-strategiplanlaegning-i-afdelingerne

Sådan får du strategien til at leve ude i afdelingerne

For de fleste organisationer er der et uudnyttet potentiale i at forbedre både kommunikationen og planlægningen af strategien. Undersøgelser viser at en bedre forståelse for strategien blandt medarbejdere bedst opnås ved at inddrage alle i planlægningen af den. Men hvad indebærer strategisk planlægning præcist, og hvordan kan et moderne planlægningsværktøj hjælpe til at overskueliggøre planlægningsarbejdet? Virksomheden[...]