Thumbnail-bestyrelsesblog2

Effektiv mødeplanlægning i bestyrelsen med et interaktivt årshjul

Opnå indsigt på tværs af organisationen gennem effektiv mødeplanlægning En væsentlig del af planlægningsarbejdet i bestyrelsen består i at udarbejde en overskuelig plan over, hvilke møder, der skal afholdes og til hvilke formål. I den sammenhæng er det fordelagtigt at effektivisere arbejdsgangen ved at sætte mødeplanen i kontekst med andre arbejdsområder i organisationen. Med et interaktivt årshjul[...]
Thumbnail-bestyrelsesblog

Skab værdi i bestyrelsen med hjælp fra Plandisc

Sådan kan et interaktivt årshjul understøtte værdiskabelsen i bestyrelsen Effektiv årsplanlægning er en vigtig forudsætning for værdiskabelse i bestyrelsen. I det henseende har flere organisationer fået øjnene op for Plandiscs interaktive årshjul, som sikrer en sammenhængende og koordineret årsplan, der løbende kan revideres. I denne blog får du en række gode råd til integrering af[...]