Udarbejd en kommunikationsplan for den interne kommunikation

Start med en kommunikationsplan over de interne aktiviteter, der beskriver årscyklussen, hvis det ikke i forvejen er en naturlig del af virksomhedens kultur at arbejde med intern kommunikation. Fundamentet for den interne kommunikation finder virksomheden i sit strategiske grundlag. Det er vision, mission, værdier og handlinger som skal danne grundlaget – på samme måde som i den[...]

Kommunikationsplan i HR

Har dit selskab en synlig og tilgængelig intern kommunikationsplan? Har dit selskab en sund kultur omkring den interne kommunikation? Skaber dit selskabs interne kommunikation trivsel og medarbejderglæde? Bruger dit selskab intern kommunikation aktivt for at synliggøre mål og målsætninger for medarbejderne? Mange medarbejdere forlader faktisk deres arbejdsplads på grund af dårlig intern kommunikation samt manglende[...]

Kommunikationsplan henover året

En strategi er overordnet og tegner rammen. Den overordnede kommunikationsstrategi skal identificere og beskrive de kommunikationsmæssige konsekvenser af foreningens strategi, de retningslinier (politikker), som foreningen kommunikation skal føre. Webstrategi, kommunikationsstrategi, foreningsstrategi etc. (Ofte inkorporeret i hinanden) Kan du ikke se plandiscen så klik her En kommunikationsplan er specifik – En plandisc hjælper dig. En kommunikationsplan[...]

Årshjulet i HR

Kan du ikke se plandiscen så klik her Flere og flere HR afdelinger har kortlagt deres årshjul på HR aktiviteter. Det at årsplanlægge HR aktiviteterne giver overblik, samt mulighed for at planlægge smartere og overholde deadlines. Det medvirker samtidig til at HR aktiviteter ikke forstyrre den daglige drift og planlægges ind, så virksomheden ikke går[...]

Plandisc – en mulig vej til det målstyrede.

Den målstyrede undervisning kan opdeles i følgende faser: Planlægning, en status vurdering for den enkelte elevs niveau inden for et område, opsætning af mål , gennemførsel af forløb, måling af elevernes nye niveau. Plandisc er et værktøj der kan hjælpe dig i disse processer. Du kan tage afsæt i de gratis skabeloner der er lavet.[...]

Årsplan i forenings regi

Det er altid en god ide at få lavet en årsplan i forening. Og hvorfor er det nu det ? En årsplan giver et overblik på alle de aktiviteter, arrangementer og events, som foreningen er involveret i. Det kan være en god ide, at hele bestyrelsen sætter en dag af til at få udarbejdet denne[...]