Årshjul – Et nyt år kalder…

Årshjulet – kom i gang i god det – et når år kalder Et årshjulet kan bruges som et arbejdsredskab og et styringsværktøj der kan hjælpe ledelsen til at gøre en handlingsplan konkret og overskuelig som redskab. I samarbejde med medarbejde er det ledelsen opgave at sætte handlinger og aktiviteter op der gør, at virksomheden[…]

Proces er en bevægelse

En proces er det samme som at sætte en bevægelse i gang eller redefinere en nuværende forretningsgang. Det er derfor en vigtig hele et godt visuelt procesdesign – et proceshjul. Procesdesign Procesdesign handler om styring og indhold: hvad handler udfordringen faktisk om? Hvorfor kan den gøre en forskel? Hvad vil vi gerne opnå? Ud fra[…]

Proceshjul til strategien

Proces for din strategi og visualisere den i et proceshjul. Lederens egen adfærd – gå forrest Implementering af strategien starter faktisk, mens strategien udarbejdes. Den afgørende faktor for implementering og efterlevelse af strategien, er hvad ledelsen gør og ikke særdeleshed ikke gør. Viser du som leder aktivt, at arbejdet med strategien betyder noget for dig?[…]

Årsplan – vær i god tid

Vi oplever en stigende interesse for vores skabeloner til at skabe en visuelle årsplan. Flere kommuner og virksomheder er allerede så småt igang med at lave deres årsplaner. Husk vores årsplaner behøver ikke at følge et kalenderår. Du vælger selv, hvilken uge dit årshjul skal starte med. I vores årsplan kan du lave flere ringe[…]

Projektstyring og tidsplanlægning

Projektstyring og tidsplanlægning Projekt og tid omhandler det grundlæggende, at fastsætte de deadlines og milepæle der er for de enkelte aktiviteters påbegyndelse og afslutning.   Forskellige typer aktiviteter i et projekt I et projekt er der flere typer aktiviteter. Nogle aktiviteter er procesbestemt det kan drejes sig om afprøvning, bearbejdning væksttid osv. Andre er begivenhedsbestemt[…]

Ledelse i et projeket

Ledelsens i et projektet Ledelse af et projekt kan opdeles i på flere forskellige opgaver. Her vi præsentere fem opgaver der er væsentlige.   Projektledelses mål er først og fremmest projektets mål Først og fremmest omhandler ledelsesopgaven at nå frem til et produkt – nemlig det produkt som er opstillet i projektbeskrivelsen. Denne opgave er[…]

Plandisc er vejen til god ledelse

Planlægning er vejen til god ledelse ”Det er ingen kunst at lægge en strategi, det kan de fleste virksomheder. Kunsten består i at finde et værktøj til at føre denne strategi ud i livet.” David P. Norton. Citatet betegner meget godt den opgave ledelse omhandler, nemlig at finde de værktøjer der kan få virksomheden til[…]

Det strategiske årshjul for ledelse

Det strategiske årshjul for ledelse Ledelse omhandler den proces, at gennemføre en aktivitet ved hjælp af og gennem andre. Den disciplin kræver struktur og overblik. Med en årsplan eller et årshjul kan du skabe et bedre overblik og tættere sammenhæng i de ledelsesopgaver du udøver. En årsplan eller årshjul gør at du som leder har[…]

Hvad er projektstyring

Hvad er Projektstyring Projektstyring den løbende styring af et projekt. Formålet med projektstyring styringen er at forvalte økonomi og tid så projektopgaven bliver gennemført på den bedste og billigste måde. Ofte skelner man mellem projekter og almindelige drifts opgaver. Det der særligt kendetegner projektet er, at det er en afgrænset størrelse, en bestemt tidsperiode, og[…]

Projektstyring

Projektstyringsværktøj I en foreningen sker det ofte, at der skal planlægges en event eller et projekt. Projektstyring af et projekt er meget afgørende. Det er vigtigt, at man er helt klar på hvordan projektet skal køres, og hvor man ved, hvem der gør hvad. Projektstyring tager typiske udgangspunkt i et behov, et problem eller en[…]